جريمه كميسيون ماده ۱۰۰ بر تراكم اضافه - آسا وكيل

جريمه كميسيون ماده 100 بر تراكم اضافه چگونه تعيين مي شود؟

ميزان جريمه كميسيون ماده 100 بر تراكم اضافه چقدر است؟

چه راهكارهاي قانوني براي تعديل يا برطرف كردن انواع جريمه ماده 100 بر تراكم اضافه وجود دارد؟

جريمه ماده صد شهرداري بر تراكم اضافه، جزو اقدامات تنبيهي قانون براي شخصي است كه مرتكب تخلّف تراكم اضافه شده است.

تراكم اضافه يا اضافه بنا يكي از انواع تخلّف هاي ساختماني است كه در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به آن رسيدگي شده و در نهايت يا منجر به تخريب مي شود يا با پرداخت جريمه به خير مي گذرد!

با توجه به اهميّت و پيچيدگي پرونده هاي تخلّف تراكم اضافه و همچنين ابهامات موجود در ماده 100، در آسا وكيل قصد داريم شما را با تمام جزئيات اين تخلّف آشنا كنيم.

تعريفي ساده از تراكم اضافه بنا

قبل از هر چيز بد نيست بدانيد كه منظور از تراكم اضافه آن هم در ساده ترين حالت، اين است كه مساحت ساختمان ساخته شده بيشتر از آن زيربنايي باشد كه در پروانه ساخت تعيين شده است.

تذكر: طبق قانون جديد تراكم شهرداري، هيچ فردي حق ندارد كه به طور خودسرانه و هر زمان كه دلش بخواهد اقدام به ساخت و ساز كند. بلكه ابتدا بايد از شهرداري اجازه ساخت بگيرد يعني همان پروانه ساخت.

از جمله مواردي كه در پروانه ساخت تعيين مي شود، مساحت زيربناي ساختمان مورد نظر است.

 حال اگر سازنده محترم بيشتر از اين مقدار تعيين شده بسازد، مرتكب تخلّف تراكم اضافه شده است.

تخلّف اضافه بنا با توجه به تأثير منفي اش بر ظاهر شهر و مهم تر از همه خطرات جاني براي مردم و در مواردي هم مختل كردن رفت و آمد و آرامش افراد جامعه، بسيار حائز اهميت است و قوانين سفت و سختي نيز براي برخورد با شخص متخلّف وضع شده است.

آشنايي با مفهوم تراكم

اگر برايتان جاي سؤال است كه تراكم چه مفهومي دارد بايد عرض كنم كه؛ در واقع تراكم، بيان كننده تعداد ساختمان ها و انسان هايي است كه بايد در يك فضاي مشخص زندگي كنند و اين كه چه اندازه اي از فضاي موجود شهري را مي توانند در اختيار خود بگيرند.

چنانچه بر خلاف اين تراكم اقدام به ساخت و ساز شود، نتيجه اش زيستن تعداد بسيار زيادي از مردم در يك فضاي كوچك است و طبيعتاً مشكلات زيادي را به بار خواهد آورد.

از زشتي چهره شهر گرفته تا خطرات جاني، شلوغي و ازدحامي كه منجر به سلب آرامش مردم مي شود.

تذكر: تخلّف اضافه بنا تنها محدود به مرحله ساخت نيست. بلكه يك مالك حتي حق ندارد بعدها بيايد مثلاً بالكني به ساختمانش اضافه كند يا تعداد طبقات را افزايش بدهد و...

بنابراين اگر مالكي، ملكش را بر خلاف حد و حدود مقرر در پروانه بسازد، با توجه به شرايط مقرر قانوني، به تخريب اضافه تراكم و يا جريمه نقدي آن محكوم خواهد شد. توجه داشته باشيد چنين تخلّفاتي در شهرهاي بزرگي مانند تهران به وفور ديده مي شود.

كميسيون ماده 100 در چه صورتي دستور تخريب اضافه بنا را مي دهد؟

همان طور كه در ابتدا گفته شد؛ مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به تخلّف تراكم اضافه را دارد، همان كميسيون ماده 100 معروفي است كه در آسا وكيل حسابي از آن برايتان گفته ايم.

از آنجايي كه كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري با هيچ كسي شوخي ندارد، پس از رسيدگي اش در 2 صورت حكم به تخريب بناي اضافه مي دهد. يعني:

 1- اگر در اين متراژي كه اضافه بر زيربناي مندرج در پروانه ساخته شده است اصول فني، شهرسازي و بهداشتي نيز رعايت نشده باشد، شك نكنيد كه حكم تخريب را در پي دارد.

مثلاً ساختماني با تعداد طبقات زياد بر خلاف پروانه ساخته مي شود. اين يعني تخلّف تراكم اضافه. امّا همين ساختمان فاقد استحكام استاندارد است. اين يعني عدم رعايت اصول سه گانه ذكر شده!

اينجاست كه كميسيون ماده 100 حكم به تخريب قسمت هاي اضافي را مي دهد و البته اين امر ممكن است منجر به از بين رفتن تمام ملك شود.

تذكر: هزينه تخريب به طور كامل بايد توسط مالك متخلّف پرداخت شود.

2- از طرفي اين امكان وجود دارد كه كميسيون ماده 100، تخلّف بر تراكم اضافه را قابل چشم پوشي دانسته و حكم به پرداخت جريمه بدهد. چرا كه اضافه بنا اگرچه متخلّفانه است امّا براي مردم آنچنان خطرناك نيست.

در اين حالت كه شهرداري كوتاه آمده، اگر مالك بد عهدي كرده و با تقاضاي شهرداري مبني بر دريافت مبلغ جريمه، از پرداخت آن خودداري كند، در اين صورت جريمه نقدي تبديل به حكم تخريب اضافه بنا مي شود.

توصيه مي كنم در همين راستا مقاله مربوط به حكم تخريب كميسيون ماده 100 را مطالعه فرماييد.

چشم پوشي كميسيون ماده 100 از تخريب اضافه بنا

از تخريب كه بگذريم، كميسيون ماده 100 در مواردي كه تخلّف تراكم اضافي آنقدري حاد نباشد، يعني اصول فني - بهداشتي و شهرسازي را خدشه دار نكرده باشد، از خير تخريب بناي اضافه مي گذرد.

 امّا به دليل تخلّف از قانون، مالك متخلّف را به پرداخت جريمه محكوم مي كند. البته رعايت شدن اصول سه گانه يك طرف قضيه است. زيرا در تصميم شهرداري براي حكم به پرداخت جريمه تراكم اضافي فاكتور هاي ديگري نيز نقش دارند.

در ادامه شما كاربر محترم آسا وكيل را با اين 3 مورد آشنا مي كنم:

موقعيت مكاني و محل قرارگيري ملك

منظور اين است كه ملك داراي تخلّف اضافه بنا در بر خيابان، اعم از اصلي يا فرعي و در داخل كوچه خواه بن بست و باز قرار داشته باشد.

نوع استفاده از فضاي احداثي

جريمه اي كه كميسيون ماده 100 براي تخلّف تراكم اضافه بنا صادر مي كند بايد متناسب با نوع استفاده اي باشد كه از اين فضاي ايجاد شده مي شود.

نوع ساختمان بر اساس مصالح

سومين فاكتور اين است كه جريمه بايد متناسب با نوع ساختمان از نظر مصالح به كار رفته در آن باشد.

در نهايت با صدور رأي كميسيون مبني بر پرداخت جريمه نقدي، وظيفه وصول كردن اين جريمه از مالك متخلّف، بر عهده شهرداري است.

مسكوني يا تجاري بودن بناي داراي تراكم اضافه چه تاثيري بر ميزان جريمه دارد؟

توجه داشته باشيد كه نوع بناي احداثي در ميزان جريمه نقش دارد. يعني با وجود اينكه روال صدور رأي به پرداخت جريمه در كميسيون ماده 100 براي زمين هاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي به طور مشابه است (يعني همان 3 مورد ذكر شده در بالا) امّا مقدار جريمه تخلّف بر تراكم اضافه با توجه به تجاري، مسكوني، اداري و صنعتي بودن بناي ساخته شده متفاوت است.

مقدار جريمه تعيين شده براي تخلّف اضافه بنا

مقدار جريمه يك حد و حدود قانوني داشته و بر اساس ارزش معاملاتي ساختمان محاسبه مي شود.

فرمول محاسبه جريمه اضافه بنا به اين شكل است كه؛ اگر تخلّف تراكم اضافه در يك بناي مسكوني رخ داده باشد، جريمه مقرر شده براي هر متر مربع بناي اضافي نبايد از يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي آن ساختمان بيشتر باشد.

امّا ميزان جريمه تخلّف اضافه بنا براي ساختمان هاي تجاري، اداري و صنعتي براي هر متر مربع بناي اضافي نبايد از دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان مذكور كمتر و از چهار برابر آن بيشتر باشد.

در هر حال اگر مالك يا ذينفع، جريمه تخلّف تراكم اضافه را نپردازد، شهرداري وظيفه دارد كه بار ديگر پرونده را به همان كميسيون صادر كننده حكم پرداخت جريمه ارسال كند و از كميسيون بخواهد كه دستور تخريب اين ملك را بدهد.

جريمه كميسيون ماده 100 براي پاركينگ

اگر طبق پروانه و نقشه هاي ساختماني، لازم باشد كه براي ساختمان پاركينگي احداث شود، مالكي كه پاركينگ نمي سازد تا فضاي بيشتري براي ساخت و ساز داشته باشد و يا پاركينگ را به نحوي مي سازد كه امكان استفاده از آن وجود نداشته باشد، (مثلاً پاركينگ را تبديل به سوئيت كرده و اجاره دهد) با اين كار باعث بالا رفتن تراكم اضافه بنا مي شود.

در اين صورت اگر امكان اصلاح وجود داشته باشد كه علاوه بر پرداخت جريمه (جريمه كسري پاركينگ) بايد اقدام به اصلاح نيز كند. امّا اگر اصلاح آن ممكن نباشد، كميسيون مي تواند با توجه به مكان و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه (جريمه نداشتن پاركينگ) بدهد.

ميزان اين جريمه براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ، حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان است.

تذكر: مساحت هر پاركينگ با محاسبه گردش، 25 متر مربع است.

تذكر: اگر تخلّف نساختن پاركينگ با عدم رعايت اصول بسيار مهم شهرسازي - فني يا بهداشتي همراه باشد، بي چون و چرا منجر به صدور حكم تخريب خواهد شد.

چگونگي تعيين ارزش معاملاتي

اگر براي شما كاربر عزيز آسا وكيل جاي سؤال است كه ارزش معاملاتي چگونه تعيين مي شود بايد عرض كنم كه؛ اصولاً ارزش معاملاتي به طور سالانه آن هم بر اساس موقعيت جغرافيايي و مكاني ملك مشخص مي شود.

امّا اگر تاريخ احداث بنا معلوم و معين باشد در اين صورت ميزان جريمه تراكم اضافه بنا طبق ارزش معاملاتي ملك در همان سال ساختش محاسبه خواهد شد.

تخلّف تراكم اضافه، پيشروي در معابر شهري

نوع ديگري از تخلّفات ساختماني كه اتفاقاً جزو تخلّفات تراكم اضافه نيز محسوب مي شود، پيشروي و تجاوز به معابر شهري است.

بر اساس قانون هر مالكي وظيفه دارد كه در زمان احداث و يا بازسازي ملكش مطابق پروانه ساخت اقدام كرده و به حريم معبر شهري ورود نكند.

در غير اين صورت، شهرداري بايد جلوي اين ساخت و ساز را گرفته و موضوع را به كميسيون ماده 100 اطلاع دهد. در اين مورد هيچ تفاوتي هم بين ملك مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري وجود ندارد.

راه نجاتي به نام گواهي پايان كار ساختمان

تا اينجاي كار به تخلّفات مالك و عمد او در انجام بعضي از اين تخلّفات اشاره كردم. امّا حالت ديگري نيز وجود دارد، يعني فريب خوردن شخص خريدار!

هر ساختماني علاوه بر پروانه ساخت به عنوان مجوزي براي شروع ساخت و ساز، در انتها  نيز به گواهي پايان كار نياز دارد و اين گواهي زماني صادر مي شود كه ساختمان به طور كامل ساخته شده باشد.

در واقع طبق گواهي پايان كار تأييد مي شود كه بناي احداثي كاملاً قانوني و بدون هيچ گونه تخلّفي ساخته شده است.

بنابراين اگر در مقام خريدار ملكي هستيد توجه ويژه اي به گواهي پايان كار ساختمان داشته باشيد و حتماً آن را از فروشنده مطالبه كنيد تا خداي ناكرده بعداً تخلّفات ساختماني از جمله تراكم اضافه و خسارت هاي حاصل از تخريب يا جريمه آن گريبان گيرتان نشود.

براي ملكي كه داراي تخلّف تراكم اضافه باشد گواهي پايان كار صادر نمي شود مگر اين كه طبق رأي كميسيون عمل شده و اقدام به پرداخت جريمه شود.

تذكر: اهميت پايان كار آنقدري زياد است كه تا قبل از صدور آن، براي ملك هيچ سندي صادر نخواهد شد.

در اين مقاله سعي شد به تمام ابعاد جريمه كميسيون ماده 100 بر تراكم اضافه به صورت كاملاً كاربردي پرداخته شود.

در صورتي كه هنوز براي شما كاربر گرامي سؤال و يا ابهامي وجود دارد، مي توانيد از مشاوره هاي حضوري و يا بعضاً تلفني آسا وكيل بهره مند شويد.

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آسا وكيل | ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۹:۴۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مهلت اعتراض به راي كميسيون ماده ۱۰۰ - آسا وكيل

مهلت اعتراض به راي كميسيون ماده 100 شهرداري چند روز است؟

تا چه زماني مي توان نسبت به راي كميسيون ماده 100 اعتراض كرد؟

در چه مرجعي بايد به رأي كميسيون ماده 100 اعتراض كرد؟

مهلت اعتراض به راي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري و دانستن مرجع رسيدگي به اين اعتراض، جزء سؤالات پر تكرار شما عزيزان از آسا وكيل مي باشد.

در اين مقاله قصد دارم به طور كامل به شرح چگونگي اعتراض نسبت به رأي صادره از كميسيون ماده 100 بپردازم.

از شما عزيزان تهراني به دليل اين كه بيشتر در معرض چنين مشكلاتي هستيد، خواهش دارم كه توجه ويژه اي به اين مقاله داشته باشيد.

 نقش شهرداري در مطرح كردن تخلّفات ساختماني در كميسيون ماده 100

كشف تخلّفات ساختماني توسط شهرداري و سپس مطرح شدن آن در كميسيون ماده 100، نشان دهنده نقش مهم شهرداري در اين زمينه است.

 اين امر ممكن است در هر مرحله از ساختمان سازيتان رخ دهد؛ يعني از سفت كاري گرفته تا پايان كار و...

شهرداري اين تخلّفات را به كميسيون ماده 100 ارجاع داده و كميسيون بدوي ماده 100 وارد عمل مي شود و به تخلّف مذكور رسيدگي مي نمايد و در نهايت نيز اقدام به صدور رأي مي كند.

مهلت اعتراض به رأي صادره از كميسيون بدوي ماده 100

مهلت اعتراض به رأي صادره از كميسيون بدوي ماده 100 شهرداري براي هر شخص ذي نفعي چه سازنده و پيمانكار يا مالك ساختمان به مدت 10 روز، مهيا است.

 كميسيون بدوي با دريافت اعتراض، آن را به مرجع ديگري مي فرستد و اين طور نيست كه خودش بتواند به اعتراض مطرح شده هم رسيدگي نمايد.

مرجع اعتراض نسبت به رأي صادره از كميسيون بدوي ماده صد، كميسيون تجديدنظر است كه در واقع بايد آن را شعبه ديگري از كميسيون ماده 100 دانست.

تذكر: احتمال نقض شدن رأي بدوي كميسيون ماده 100 در كميسيون تجديدنظر اين ماده، بسيار بعيد است.

مرجع اعتراض به رأي قطعي كميسيون ماده 100 كجاست؟

طبق قانون، آرايي كه از كميسيون هاي ماده 100 چه بدوي و چه تجديدنظر صادر شده اند اگر قطعي شوند، مرجع اعتراض نسبت به آنها ديوان عدالت اداري است و مهلت اين اعتراض نيز 3 ماه از تاريخ قطعيت رأي مي باشد.

در همين راستا توصيه مي كنم مقاله زير را مطالعه فرماييد:

نحوه اعتراض به رأي كميسيون ماده ۱۰۰ در ديوان عدالت اداري

تذكر: اين مهلت براي افراد مقيم خارج از كشور 6 ماه است (در قانون هر ماه 30 روز در نظر گرفته شده است).

تذكر: در احتساب مهلت قانوني براي اعتراض به رأي كميسيون ماده 100، 2 روز ابلاغ رأي و اقدام نسبت به آن (يعني همان اعتراض) حساب نمي شود در نتيجه در مجموع بايد مهلت اعتراض به آراي كميسيون ماده 100 شهرداري را 90 روز دانست.

رأي بدوي كميسيون ماده صد چگونه قطعي مي شود؟

اگر شخص ذي نفع در مدت 10 روزه اي كه براي اعتراض به رأي بدوي دارد اقدامي نكند، در نتيجه رأي كميسيون بدوي ماده 100 بدون رفتن به كميسيون تجديدنظر، قطعي مي شود و با تمام شدن مهلت 10 روزه ديگر چاره اي نمي ماند جز اين كه در مهلت 3 ماهه مذكور براي اعتراض راهي ديوان عدالت اداري شود.

البته توجه داشته باشيد، اگر رأي كميسيون بدوي ماده 100 به زيانتان باشد براي اين كه از تلف شدن زمان با ارزشتان جلوگيري كنيد؛ اقدام هوشمندانه اين است كه به رأي بدوي اعتراض نكرده و پرونده تان به كميسيون تجديدنظر نرود.

 زيرا همان طور كه گفته شد احتمال اين كه كميسيون تجديد نظر نفعي برايتان داشته باشد و رأي بدوي را نقض نمايد، بسيار كم است و شما مي مانيد و زمان زيادي كه از دستتان رفته است!

 آسا وكيل با سالها تجربه حقوقي در وهله اول از شما عزيزان تقاضا دارد كه در مسائل مهمي همچون ماده 100 حتماً از وكيل متخصص در ماده 100 بهره ببريد و در نهايت بهتر است كه از اعتراض تجديد نظر نسبت به رأي بدوي كميسيون ماده 100 چشم پوشي كرده و اجازه دهيد اين مهلت 10 روزه تمام شود و بعد در اولين فرصت ممكن به ديوان عدالت اداري برويد.

در ديوان كه مرجعي قضايي بوده و قضاتي كاربلد و با سواد دارد، شانس موفقيت شما كاربر محترم آسا وكيل بيشتر خواهد بود.

آيا امكان اعتراض شهرداري نسبت به رأي كميسيون ماده 100 وجود دارد؟

چنانچه رأي بدوي كميسيون ماده صد به نفع شما بوده و حال نگرانيد كه نكند شهرداري نسبت به اين رأي اعتراض كرده و خداي ناكرده باعث نقض شدن رأي شود بايد عرض كنم كه:

 شهرداري نمي تواند اعتراضي نسبت به رأي بدوي كميسيون داشته و باعث شود كه پرونده به كميسيون تجديد نظر ماده 100 برود.

 از طرفي شهرداري حتي حق ندارد كه اعتراضش نسبت به رأي كميسيون ماده 100 را به ديوان عدالت اداري ببرد.

تذكر: اگر شخصي در ديوان عدالت اداري نسبت به رأي كميسيون ماده 100 اعتراض كند و چه در شعبه بدوي و چه در شعبه تجديدنظر ديوان، رأي به نفعش صادر شود، اين جاست كه شهرداري مي تواند به اين رأي معترض شود.

اميدوارم كه اين سري از مقالات مربوط به كميسيون ماده 100 شهرداري براي شما كاربر گرامي آسا وكيل مفيد بوده باشد. در صورتي كه هنوز نياز به مشاوره داريد مي توانيد با ما تماس بگيريد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آسا وكيل | ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۸:۳۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

نحوه اعتراض به راي كميسيون ماده ۱۰۰ - آسا وكيل

اعتراض به راي كميسيون ماده 100 در ديوان عدالت اداري چگونه بايد انجام شود؟

مهلت اعتراض به رأي كميسيون ماده 100 چقدر است؟

آيا نقض رأي كميسيون ماده 100 ممكن است؟

با توجه به اين كه در قانون شهرداري، ماده 100 يكي از آن ماده هاي پر پيچ و خم است؛ در آسا وكيل بر آن شديم كه صفر تا صد آن را با شما در ميان بگذاريم.

مخصوصاً هموطنان عزيز تهراني كه به دليل پايتخت نشيني، بيشتر از ساير شهرها با تخلّفات ساختماني و ماده 100 شهرداري درگير هستند.

چنانچه خداي ناكرده با الزامات ماده 100 دست و پنجه نرم مي كنيد و مي خواهيد مانند يك وكيل كاركشته عمل كنيد و يا صرفاً به دنبال دانستن زير و بم اين ماده هستيد، در اين مقاله با آسا وكيل همراه باشيد.

همان طور كه در مقاله هاي پيشين گفته شد، در ماده 100 قانون شهرداري ها حكم به تشكيل كميسيوني براي رسيدگي به تخلّفات ساختماني داده شده است.

نتيجه رسيدگي اين كميسيون با توجه به نوع تخلّف صورت گرفته، 2 حالت دارد:

·        اگر خوش شانس باشيد كه قضيه با پرداخت جريمه نقدي ختم به خير مي شود.

·        در غير اين صورت حكم به تخريب آنچه ساخته ايد در انتظارتان است.

حرف حساب ماده 100 چيست؟

بر اساس ماده ۱۰۰ شهرداري، هيچ مالك زمين يا ساختماني حق ندارد در محدوده شهري يا حريم آن بدون اخذ مجوز مخصوص از شهرداري يعني همان پروانه ساخت، بيايد بكوبد و بسازد و حتي زمينش را تفكيك كند.

در صورت وقوع هريك از موارد ذكر شده، شهرداري آنقدري اختيار دارد كه جلوي ساخت و ساز اين ساختمان هاي بدون پروانه و گاهاً برخلاف پروانه صادره را بگيرد.

در اين شرايط هر چقدر مالك بنده خدا بگويد چهار ديواري است و اختياري، هيچ فايده اي ندارد. در نتيجه صرف نظر از محصور بودن يا نبودن زمين مورد ساخت و ساز، شهرداري قدرت متوقف كردن عمليات ساختماني را دارد.

كاربر گرامي آسا وكيل، دقت داشته باشيد كه شهرداري فقط مي تواند از اقدامات متخلّفانه جلوگيري كند. امّا تصميم گيري راجع به تخريب يا جريمه در حيطه اختيارات كميسيون ماده 100 است.

كميسيون ماده 100 چگونه به تخلّف ساختماني رسيدگي مي كند؟

كميسيون ماده 100 شهرداري علم غيب ندارد و يا اعضاي اين كميسيون آنقدري بيكار نيستند كه بگردند و ببينند كدام مالك مرتكب تخلّف ساختماني شده است!

زماني كه شهرداري مانع ساخت و ساز ساختمان فاقد پروانه و يا مخالف با مندرجات پروانه شود، وظيفه دارد كه نهايتاً ظرف يك هفته از روزي كه جلوگيري كرده موضوع را به كميسيون ماده 100 اطلاع دهد.

 اگر چنين نكند كميسيون مذكور به درخواست مالك به پرونده رسيدگي نموده و رأي صادر مي كند.

با رأي كميسيون ماده 100 اميدتان را از دست ندهيد!

چنانچه رأي كميسيون ماده 100 شهرداري تهران (يا شهري كه در آن ساكن هستيد) به ضرر شما صادر شده است، توصيه مي كنم پيش از هر گونه اقدامي اين مسئله را با ما در آسا وكيل در ميان بگذاريد تا بتوانيم با توجه به شرايط موجود بهترين راهكارها را پيش پاي شما قرار دهيم.

تذكر: رأي صادر شده از سوي كميسيون ماده صد، به معني تمام شدن همه چيز نيست، بلكه راه براي اعتراض به آن باز است.

حالت ديگري هم وجود دارد. يعني رأي كميسيون به نفع مالك صادر شود. در اين شرايط شهرداري حق اعتراض به رأي مذكور را دارد.

مرجع رسيدگي به اعتراض مالك يا شهرداري نسبت به رأي بدوي كميسيون ماده صد، تشكيلات ديگري به نام كميسيون تجديد نظر است.

تصميمي كه كميسيون تجديد نظر اخذ كند؛ اصولاً جاي  امّا و اگري نداشته و قطعي است مگر در موارد استثنائي كه پاي ديوان عدالت اداري به ميان مي آيد.

ديوان عدالت اداري، راه نجاتي از رأي قطعي كميسيون ماده 100

همان طور كه عرض كردم، رأي صادره از كميسيون شهرداري قطعي بوده و بايد اجرا شود. امّا در مواردي حتي امكان شكايت از اين رأي نيز وجود دارد.

چنين شكايتي بايد در ديوان عدالت اداري مطرح شود. آن هم از اين جهت كه در صدور رأي مذكور، قوانين و مقررات نقض شده و يا به كلي بر خلاف قوانين بوده است.

با اتكاء به چه دلايلي به ديوان عدالت اداري برويم؟!

در اين بخش قرار هست به مواردي اشاره كنم كه به كمك آن ها مي توانيد رأي ديوان عدالت اداري در مورد كميسيون ماده 100 را به نفع خود تغيير دهيد.

ديوان عدالت اداري مي تواند رأي صادره از كميسيون ماده 100 را در صورت وجود موارد زير به چالش بكشد و يا باطل كند:

1- چنانچه در رسيدگي كميسيون، حقوق دفاعي مالك از او سلب شده باشد

الف) وقتي صحبت از حقوق دفاعي مي شود؛ يعني مواردي مثل ابلاغ نشدن فرم تخلّف ساختماني به مالك، آن هم با توجه به اين كه چنين فرمي براي مالك فرستاده مي شود تا او دفاعياتش را در قالب اين فرم ارسال كند.

ب) حال كه صحبت از ابلاغ شد بايد عرض كنم كه؛ رأي كميسيون ماده 100 بايد به مالك ابلاغ شود و اگر اين ابلاغ بدون رعايت قوانين باشد، از موارد نقض رأي در ديوان عدالت اداري خواهد بود.

تذكر: رأي مذكور بايد به شخص ذي نفع ابلاغ شود و مالك فقط يكي از ذي نفع ها است و هر شخصي كه از رأي كميسيون دچار ضرر شود، ذي نفع محسوب شده و حق اعتراض در ديوان عدالت اداري را دارد.

حال اين ذي نفع مي تواند از ورثه مالك تا حتي مستأجر و خريدار و... باشد.

پ) از ديگر موارد سلب كننده حقوق دفاعي، رعايت نكردن مهلت هاي قانوني زير توسط شهرداري و كميسيون ماده 100 است.

·        پيش تر اشاره كردم كه شهرداري بعد از جلوگيري از ساخت و ساز غيرقانوني، مكلّف است ظرف يك هفته موضوع را در كميسيون ماده 100 مطرح كند، در غير اين صورت شخص ذي نفع مي تواند ابطال رأي را از ديوان عدالت اداري درخواست كند.

·        عدم رعايت مهلت ۱۰ روزه مقرر شده براي ارائه توضيحات توسط ذي نفع و يا  رعايت نكردن آن مهلت يك ماهه اي كه كميسيون فرصت دارد ظرف آن تصميمش را بگيرد.

·        عدم رعايت فرصت حداكثر دو ماهه اي كه بايد براي تخريب بنا به مالك داده شود.

موارد ذكر شده همگي موجب نقض رأي كميسيون در ديوان عدالت اداري خواهند شد.

2- اگر ديوان عدالت اداري تشخيص دهد كه در پرونده مطروحه اصلاً نيازي به صدور حكم تخريب نبوده است

كاربر محترم آسا وكيل، دقت داشته باشيد كه فقط در يك سري از موارد مشخص شده در ماده 100 قانون شهرداري است كه كميسيون مي تواند حكم به تخريب را صادر كند.

بنده در ادامه به مهم ترين اين موارد اشاره مي كنم:

·        اقدامات عمراني بر خلاف اصول سه گانه فني، شهرسازي و بهداشتي _ ايمني باشد.

·        نتوان براي ساختماني كه به طور غير استاندارد و بدون استحكام ساخته شده تغييرات مهندسي انجام داد و عيب و ايرادش را برطرف كرد.

·        ساختماني بدون پروانه ساخت، احداث شده باشد.

·        مالك زير بار پرداخت جريمه تعيين شده توسط كميسيون ماده 100 نرود. (عدم پرداخت جريمه ماده 100)

·        اگر تغيير كاربري بر خلاف آنچه در پروانه ساخت اجازه داده شده، صورت گيرد.

·        ساخت و ساز در زمين و ملك متعلّق به كس ديگري انجام شود.

·        كاربري به طور غيرقانوني باشد.

تمام اين موارد منجر به صدور حكم تخريب شده و در صورت عدم اثبات موارد فوق، ديوان عدالت اداري مي تواند حكم تخريب كميسيون ماده 100 را به چالش بكشد.

3- اگر در تشكيل كميسيون ماده 100 و يا در رأي صادره توسط اين كميسيون، ايرادات شكلي و قانوني وجود داشته باشد   

الف) طبق قانون، كميسيون شهرداري بايد با حضور سه عضو تشكيل شود. يعني نماينده اي از وزارت كشور، يك قاضي دادگستري و يك نفر از اعضاي انجمن شهر. در غير اين صورت، كميسيون مذكور اصلاً رسمي نبوده و ايراد شكلي دارد.

همچنين اگر جلسه كميسيون ماده 100 شهرداري با كمتر از سه نفر تشكيل شود و يا علي رغم حضور هر سه عضو، صورت جلسه توسط همگي آن ها امضاء نشده باشد، ذي نفع مي تواند به همين ايراد شكلي استناد كرده و دادخواست ابطال رأي كميسيون ماده صد شهرداري را به ديوان عدالت اداري ارائه كند.

ب) نوع ديگر ايراد شكلي بر مي گردد به اين كه اعضاي كميسيون بدوي و تجديدنظر با هم يكسان باشند.

 بنابراين اگر همان اعضاي كميسيون بدوي در تجديد نظر نيز حضور داشته و اقدام به صدور رأي كنند، اين رأي قابل ابطال است. چرا كه طبق قانون براي رعايت اصل بي طرفي مقام رسيدگي كننده، بايد بين اعضاي اين دو كميسيون تفاوت وجود داشته باشد.

پ) اگر مقررات شكلي در رأي صادره نيز رعايت نشده باشد، نتيجه اش مي شود قابل ابطال بودن رأي مذكور!

به عنوان مثال:

·        رأي كميسيون ماده 100 در فرم چاپي مخصوصش درج نشود.

·        در متن رأي به مواد قانوني و حقوقي استناد و استدلال نشده باشد.

·        ذكر نشدن شماره پلاك ملك مورد تخلّف.

·         و ...  

ت) به پشتوانه يك دليل ديگر نيز مي توان ابطال رأي كميسيون را از ديوان عدالت اداري تقاضا كرد. آن هم در صورتي است كه در صدور رأي، به اسناد، مدارك و حتي سوابق مالك توجهي نشده باشد.

4- ايراد به جريمه تعيين شده توسط كميسيون

الف) توجه داشته باشيد كه اگر مقدار جريمه ماده صد شهرداري براي مالك متخلّف بيشتر از مقادير قانوني باشد مي تواند منجر به ابطال اين رأي در ديوان عدالت اداري شود.

مقادير اين جرايم بايد بر اساس ارزش معامله ساختمان در همان تاريخ تخلّف معين شود و اين طور نيست كه كميسيون بتواند هر مبلغي را كه دلش خواست به عنوان جريمه تعيين كند.

ب) از طرفي اگر مالك با اراده خود بيايد تخلّفاتش (آن چه كه بر خلاف قانون ساخته) كه از نوع اضافه بنا بوده را قلع و قمع كند، كميسيون ماده 100 ديگر حق ندارد حكم به پرداخت جريمه بدهد. اگر چنين كند مالك مي تواند براي اعتراض به اين رأي به ديوان عدالت اداري برود.

اميدوارم اين مقاله به تمامي سؤالات شما پاسخ داده باشد. چنانچه هنوز ابهامي برايتان باقي مانده است مي توانيد از مشاوره هاي حضوري و يا بعضاً تلفني ما در آسا وكيل استفاده كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آسا وكيل | ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۷:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

وكيل ملكي | بهترين وكيل ملكي تهران | آسا وكيل

وكيل ملكي ديگر يك نياز نيست بلكه يكي از واجبات است. در اين مقاله من براساس تجربه چندين ساله خودم در انواع دعاوي ملكي و همچنين مشكلاتي كه مراجعين حضوري مطرح كرده اند، مهم ترين موضوعات در دعاوي ملكي را مورد بررسي و موشكافي دقيق قرار داده ام.

من در اين مقاله براي هريك از موضوعات مطرح شده در دعاوي ملكي، راهكارها و ترفندهاي قانوني به روز و كاربردي را با زباني ساده مطرح كرده ام كه عملاً با خواندن آن ها نياز شما حتي به بهترين وكيل ملكي در تهران و مشاوره حقوقي ملكي نيز به حداقل خواهد رسيد.

علي رغم آن كه معمولاً افراد براي خريد و فروش املاك و مستغلات بسيار سنجيده عمل مي كنند و دقت و توجه بسياري را مبذول مي دارند اما من در آسا وكيل شاهد بوده ام كه در بسياري از معاملات ملكي همه چيز طبق روال پيش نرفته و ممكن است يكي يا هر دو طرف معامله به تعهدات خود عمل نكند و معامله با مشكل رو به رو شود. به چنين اختلافاتي ميان افراد، دعاوي ملكي گفته مي شود كه در دسته بندي هاي مختلفي، تقسيم بندي مي شوند.

به خاطر داشته باشيد كه وكيل در تهران زياد است اما قول مي دهم تعداد وكيل ملكي خوب در تهران شايد از تعداد انگشتان دست هم كمتر باشد. بنابراين پيش از عقد قرارداد دقت كنيد كه وكيل مورد نظر حاضر است چه مقدار از اطلاعات خود را و با چه كيفيتي در اختيار شما قرار دهد.

مهم ترين نكاتي كه به هنگام ابطال سند رسمي بايد به آن ها دقت كنيم

اكيداً توصيه مي كنم به مواردي كه در اين بخش ذكر مي كنم دقت كنيد. تجربه من در آسا وكيل نشان داده است كه، عدم رعايت اين نكات مشكلات زيادي را براي افراد در دعاوي ملكي ايجاد كرده است.

 اگر دو سند مالكيت كلاً يا جزئاً از حيث حقوق ارتفاعي يا حدود ملك با يكديگر تعارض داشته و اين تعارض با نظر و رأي هيأت نظارت احراز گردد، سند مالكيتي كه ثبتش ديرتر انجام شده باشد سند مالكيت معارض خوانده مي شود.

بنابراين طبق قانون، سندي كه زودتر به ثبت رسيده، تا هنگامي كه از طريق حكم دادگاه باطل نشده باشد، معتبر تلقي شده و سندي كه بعد از آن به ثبت مي رسد، سند ثبت مؤخر خوانده مي شود و تا هنگامي كه دادگاه حكم به صحت آن نداده باشد، نامعتبر تلقي مي گردد.

 همانطور كه در مقاله اصلي نيز به آن اشاره كردم، سند مالكيت معارض نيز يكي از انواع سند رسمي است و ابطال آن بر عهده ادارات ثبت است.

ادارات ثبت موظفند به محض اطلاع يافتن از صدور اين گونه اسناد، فوراً به موضوع آن رسيدگي كنند. صاحبان اين گونه اسناد نيز پس از اطلاع يافتن از موضوع تعارض، بايستي جهت تعيين و تكليف شدن به اداره ثبتي كه ملك در آن حوزه واقع شده است، مراجعه نمايند.

اما بپردازم به شرايط طرح دعاوي ابطال سند كه عبارتند از:

-         وجود سند مالكيت: سند مالكيت بايد در دست خوانده قرار داشته باشد.

-         رعايت مقرّرات مرتبط با صدور سند: رعايت نكردن قانون جهت صدور سند به دو دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از:

-         عدم رعايت مقررات مرتبط با صدور سند

-         عدم رعايت مقررات مرتبط با تنظيم اسناد رسمي

در مواقعي كه دعاوي ابطال سند به علت عدم رعايت مقرّرات باشد كه مي تواند به طور سهوي يا عمدي ايجاد شده باشد، با طرح نمودن در دادگاه مي توان درخواست ابطال سند را نمود.

با توجه به اين كه نحوه درخواست ابطال سند، نياز به تسلط و تخصص به قوانين موضوعه و مقرّرات جاريه و بخشنامه هاي ثبتي و آيين نامه ها دارد.

ضمن آن كه داشتن آگاهي كامل نسبت به رويه هاي دادگاه هاي بدوي، رويه هاي ادارات ثبت و تجديد نظر از مهم ترين موضوعات در زمينه ابطال سند است، با سپردن اين دسته از امور خود به بهترين وكيل دعاوي ملكي در تهران هم در وقت و هزينه خود صرفه جويي كرده ايد و هم پرونده شما به بهترين صورت رسيدگي مي شود و اين يكي از بهترين گزينه هايي است كه هنگام ابطال سند مي توانيد از آن استفاده كنيد. وكلاي ملكي كاركشته آسا وكيل هم در كنار شما هستند.

تشريح كامل مراحل اخذ پايان كار بر اساس قوانين سال 99

خب اگر تا اينجاي كار خسته نشديد من مراحل اخذ پايان كار را براساس جديدترين قوانين مربوطه براي شما تشريح كنم.

دوست گرامي از شما خواهش مي كنم به تك تك نكاتي كه ذكر مي كنم دقت كنيد تا از هرگونه مشاوره با وكيل متخصص امور ملكي در تهران (آسا وكيل) بي نياز شويد.

ابتدا مالك بايد مدارك مربوطه را آماده نمايد. اين مدارك عبارتند از:

-         اصل و كپي كارت ملي، شناسنامه، سند مالكيت، فيش عوارض نوسازي، فيش آب، برق، گاز، تلفن و پروانه ساختماني

-         نقشه معماري ملك

-         ارائه كردن كارت سازه

-         براي ساختمان هاي نوساز، تأييديه استاندارد براي آسانسور

-         اگر مالك فوت شده باشد، كپي مدارك شناسايي وراث و همچنين كپي انحصار وراثت الزامي است

مراحل اخذ پايان كار بر اساس قوانين سال 99 عبارتند از:

-         ارائه مدارك به شهرداري

-         تكميل فرم مرتبط با اتمام كار ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

-         رفتن به بايگاني و اخذ پرونده شهرداري و اخذ نوبت بازديد ملك

-         بازديد كارشناس شهرداري از ساختمان بنا شده و سپس ارائه گزارش به شهرداري

-         صدور دستور محاسبه توسط مسئول فني

-         كنترل نمودن زير بناي ساختمان به وسيله مسئول محاسب شهرداري

-         بررسي كسري پاركينگ و اضافه متراژ توسط مهندس محاسب شهرداري و سپس بررسي مجدد مسئول شهرسازي

-         تكميل برگه گواهي پايان كار در بخش پروانه ساختمان شهرداري

-         امضاء گواهي پايان كار توسط شهردار، معاون شهرسازي، پيش نويس گيرنده و محاسب

-         پايان كار بايستي توسط دبيرخانه تاريخ، شماره و مهر زده شده باشد

ابطال سند رسمي چگونه انجام مي شود؟

سند مالكيت، اسناد رهني، شرطي و ذمه اي، سند اجرايي، سند انتقال اجرايي، سند رسمي بيع (فروش مال در مقابل دريافت وجه نقد) يا اجاره و سند مالكيت معارض يا هر كدام از عقود و نظاير آن همگي جزء اسناد رسمي مي باشند كه در صورت بي اعتباري آن ها ذينفع حق دارد در دادگاه صالح نسبت به طرح دعواي ابطال اقدام نمايد و دادگاه ها وظيفه دارند به آن ها رسيدگي نمايند.

بطلان سند مي تواند به يكي از دلايل زير باشد:

-         سند طبق مقرّرات مربوطه صادر نشده باشد. گفتني است ابطال شناسنامه و ابطال اسناد مالكيت معارض از جمله مصاديق اين دعوا هستند.

-         همچنين بي اعتباري سند مي تواند به دليل بطلان معامله باشد. مثل معامله اي كه سندش بيع مال مجهول است.

-         مي تواند بطلان سند به دليل جعليت سند (جعل مادي) باشد.

خريدار به چه شكل مي تواند الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي درخواست كند؟

اين سؤالي است كه بسياري از كاربران آسا وكيل در مشاوره هاي حضوري و تلفني از بنده مي پرسند. خريدار بايستي در زمان معامله مطمئن باشد كه ملك خريداري شده توقيفي يا در رهن بانك نباشد. چرا كه در اين حالت دادگاه نمي تواند رأي به تنظيم سند بدهد. خريدار بايستي در اين زمان همزمان با الزام فروشنده به تنظيم سند، درخواست فك رهن نمايد. حال اگر دادگاه به نفع وي رأي صادر نمايد، دادگاه نماينده اش را براي تنظيم نمودن سند به همراه خريدار به دفترخانه مي فرستد.

چنانچه پس از معامله ملك و قبل از تنظيم نمودن سند، فروشنده فوت نمايد، خريدار بايستي اين دعواي خود را عليه وراث ملك مطرح نمايد. اگر هم وراث از تنظيم نمودن سند خودداري نمايند، دادگاه براي اين كار نماينده اش را به همراه خريدار به دفترخانه اسناد رسمي مي فرستد.

نكات مهم در دعاوي قلع و قمع بناي غير مجاز

قلع و قمع بناي غير مجاز در تهران يكي ديگر از رايج ترين دعاوي ملكي است. در صورتي كه متصرف، بدون قرارداد يا مجوز، اقداماتي مثل كاشتن درخت يا ساخت بنا داشته باشد، ذي نفع مي تواند دادخواستي مبني بر قلع و قمع بناي غير مجاز را به دادگاه تقديم نمايد.

آيا هنوز هم تصور مي كنيد كه به بهترين وكيل ملكي در تهران احتياج داريد؟!!! پس با من در آسا وكيل همراه باشيد.

نكات مهم در دعاوي قلع و قمع بناي غير مجاز عبارتند از:

-         امكان طرح كردن دعواهايي مثل تصرف عدواني يا خلع يد وجود دارد.

راستي خلع يد چيست؟ عنوان دعوايي مي باشد كه مالك مال غير منقول مثل زمين، مغازه، خانه بر عليه متصرف غير قانوني اقامه كرده و از محكمه مي خواهد كه به اين كار پايان داده و ملكش را از تصرف خارج كرده و به او تحويل دهد.

 نحوه طرح اين دعوي نيز به اين صورت است كه مالك با سند مالكيت خود به محكمه مراجعه نموده و با تنظيم كردن دادخواست و طرح كردن دعوي خلع يد، حق خويش را مطالبه مي نمايد.

تصرف عدواني به چه معناست؟ هر مالي اعم از منقول و يا غير منقول كه در اختيار و تصرف شخصي قرار دارد، بيانگر آن است كه آن مال به او تعلق دارد و مدعي بايستي براي تصرف و بدست آوردن آن به طرح اقامه دعوي بپردازد تا مراجع قضايي به نفع او حكم داده و وي را مالك حقيقي مال بشناسد.

 بنابراين هيچ شخصي نمي تواند مالي را كه براي ديگري است با ستم و عدوان و با قدرت شخصي تصرف نمايد مگر در حالتي كه اين كار را به صورت قانوني انجام دهد. در غير اين حالت غاصب محسوب شده و تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد.

-         فردي كه باغي يا زميني را براي زمان مشخصي اجاره كرده تا در آن زراعت و .. نمايد، اگر فرد ثالثي بدون اجازه گرفتن از او به احداث بنا يا كاشت اقدام نمايد، مستأجر مي تواند در دادگاه درخواست قلع و قمع را ارائه دهد.

-         اگر اعيان احداث شده ناشي از حق و حقوق زارعانه باشد، فرد نمي تواند در دادگاه درخواست قلع و قمع نمايد.

-         فرد براي طرح اين دعوا بايد سند مالكيت داشته باشد.

-         اگر خواهان اجازه غرس اشجار يا احداث بنا را داشته باشد، مستحق گرفتن اجرت المثل نيز مي باشد.

شيوه صحيح مطالبه اجرت المثل عين مستأجره و وصول آن

-         چنانچه مستأجر پس از پايان يافتن مدت، ملك را با اجازه مالك در تصرف خويش داشته باشد، زماني بايستي اجرت المثل را به مالك بدهد كه از ملك استفاده كرده باشد.

براي مطالعه نسخه كامل اين مقاله مي توانيد به سايت آسا وكيل مراجعه كنيد و يا روي عبارت  بهترين وكيل ملكي تهران - video الزام تنظيم سند رسمي - آسا وكيل  كليك كنيد.

منبع: آسا وكيل تيم برگزيده حقوقي در تهران


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آسا وكيل | ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۲:۵۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

وكيل طلاق توافقي در مشهد + مشاوره حقوقي - آسا وكيل

وكيل طلاق توافقي در مشهد در طول اين مقاله قصد دارد با تكيه بر تجربه خود و همچنين سؤالات مراجعين در جلسات مشاوره حضوري در مشهد، به مهم ترين مسائل پروسه طلاق توافقي براساس قوانين سال ۹۹ بپردازد.

وكيل براي طلاق توافقي در مشهد با توجه به نوع طلاق، پروسه ساده تري را طي مي كند. امّا با اين حال بنده به عنوان فردي كه در زمينه دعاوي خانواده تجارب بسيار زيادي دارم به شما كاربر گرامي آسا وكيل توصيه مي كنم كه پيش از هرگونه اقدامي ابتدا يك بار اين مقاله را با دقت مطالعه فرماييد.

در اين مقاله بنده به موضوعاتي مثل مدت زمان طلاق توافقي در مشهد، هزينه ها، نفقه، مهريه، حضانت فرزند، مراحل كامل مطابق با قوانين جديد سال ۹۹ و تمام جنبه هاي مرتبط با طلاق توافقي به صورت كامل پرداخته ام.

وكيل در مشهد زياد است. امّا اين مقاله مي تواند نتيجه چندين جلسه مشاوره حقوقي با بهترين وكيل طلاق توفقي در مشهد باشد.

طلاق توافقي و مهريه

شروع كنيم با موضوع مهريه در طلاق توافقي كه در اكثر جلسات مشاوره هاي حضوري بنده در آسا وكيل مطرح مي شود.

طلاق توافقي و مهريه در دوران عقد

اگر طلاق توافقي در دوران عقد (قبل از رابطه زناشويي) اتفاق بيفتد، مهريه خانم نصف خواهد بود. كه به علت توافقي بودن مي توانند توافق كنند كه همان مبلغ نصف را ببخشد يا قسمتي از آن را و يا كلاً طور ديگري توافق كنند.

طلاق توافقي و مهريه بعد از ازدواج

بعد از ازدواج تمام مهريه متعلّق به خانم است كه در صورت طلاق توافقي چنانچه توافق كنند، مي تواند آن را ببخشد تا زوج را راضي به طلاق كند.

تذكر: حال بايد بگويم كه طلاق توافقي از نوع طلاق بائن (غير قابل رجوع) مي باشد. امّا اگر زوجه رجوع به عوض كند. يعني اگر بعد از طلاق از بخشيدن مهريه خود پشيمان شود و مهريه اش را مطالبه كند، حق رجوع نيز براي مرد فراهم مي شود و ديگر طلاق حكم بائن را نخواهد داشت.

شرايط گرفتن مهريه بعد از طلاق توافقي

اگر توافق زوجين بر اين باشد كه خانم مهريه اش را دريافت كند و طلاق توافقي نيز صورت بگيرد، طبق توافق و قرارها بايد مهريه به خانم داده شود.

امّا بپردازم به موقعيت بخشيدن تمام يا قسمتي از مهريه و انجام طلاق توافقي كه روشي معمول تر و متداول تري در طلاق توافقي است.

در اين حالت خانم تمام يا قسمتي از مهريه اش را بخشيده و طلاق توافقي هم صورت گرفته. امّا بعد از مدتي خانم تقاضاي مهريه مي كند؛ در اين حالت، برخلاف ذات طلاق توافقي كه طلاقي غيرقابل رجوع است، براي مرد حق رجوع ايجاد مي شود.

دانستيم كه طلاق توافقي خود طلاقي بائن (غيرقابل رجوع) است؛ حالا اگر در طلاق توافقي مرد به دليل آن كه طلاق از جهاتي ديگر نيز بائن است (مانند طلاق زن يائسه) حق رجوع به زن را نداشته باشد، زن نيز حق درخواست دوباره مهريه را نخواهد داشت.

نكته مهم: اگر در طلاق توافقي شرط شود كه بدون رجوع زن به مهريه يا مالي كه در ازاي طلاق توافقي بخشيده است شوهر حق رجوع داشته باشد، اين شرط به دليل مخالفت با مقتضاي (ذات) طلاق توافقي باطل و مبطل است.

نفقه در طلاق توافقي

نفقه نيز همانند مهريه از حقوق مالي خانم مي باشد كه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدني گفته و عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

نفقه برخلاف مهريه (كه خانم به محض عقد مالك آن ميشد و مقدار مشخصي داشت)، در طول زندگي در صورت تمكين صاحب آن مي شود كه مقدارش به طور دقيق مشخص نيست.

براي طلاق توافقي، تعيين و تكليف نفقه بايد ميان زوجين مشخص و حل و فصل شود و در توافقنامه طلاق توافقي نيز ذكر گردد.

اگر خلاف اين باشد، يعني؛ زوجين درمورد نفقه به توافق نرسند در اين صورت گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه صادر نمي شود، كه با صادر نشدن اين گواهي طلاق توافقي هم اتفاق نمي افتد.

تذكر: چنانچه زوجين درمورد نفقه به توافق نرسند، در اين صورت گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه صادر نمي شود، كه با صادر نشدن اين گواهي طلاق توافقي هم اتفاق نمي افتد.

حضانت فرزند (فرزندان) در طلاق توافقي

خب فكر مي كنم بهترين موقع است كه به يكي ديگر از سؤالات پر تكرار كاربران عزيز آسا وكيل كه در مشاوره هاي حضوري و تلفني هم از بنده مي پرسند پاسخ دهم.

در طلاق توافقي حضانت فرزند با كيست؟

حق و تكليف پدر و مادر

مطابق قانون، نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف پدر و مادر است. حضانت بيشتر به معناي نظارت بر حفظ جسم و جان كودك است. فلذا در ماده 1173 قانون مدني شامل تربيت و تعليم و پرورش روحي و معنوي كودك نيز مي شود.

حضانت فرزند يك تكليف قانوني است، توافقات خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است امّا توافق زوجين در انتقال حضانت به يكديگر، اشكالي ندارد.

 بنابراين در طلاق توافقي كه همه چيز بنا بر توافق زوجين است، در مورد حضانت فرزندان خود نيز مي توانند توافق نمايند.

حق تقدم پدر مادر در برابر يكديگر

در حالت معمول براي حضانت و نگهداري طفلي كه پدر و مادر او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر تا سن 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.

بعد از 7 سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت فرزند با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد (تبصره ماده 1169).

 از اين تبصره نتيجه مي گيريم كه بعد از هفت سالگي در صورت نداشتن اختلاف، پدر و مادر خود مي توانند در اين زمينه توافق نمايند.

از آن جايي كه موضوع بحث ما طلاق توافقي مي باشد؛ در صورتي كه زوجه در ازاي بخشش مالي مثل مهريه، حق حضانت را با موافقت زوج كسب نمايد اين توافق تابع ماده 10 قانون مدني، لازم الاتباع و غيرقابل رجوع است.

البته ماده 41 قانون حمايت خانواده را نبايد فراموش كنيم كه مي گويد:

«هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.»

قطعاً تا اينجاي كار متوجه شده ايد كه مشاوره حقوقي طلاق توافقي در مشهد (و البته ساير شهرها) ديگر يك نياز نيست. بلكه براي هريك از زوجين مي تواند به يكي از الزامات پروسه طلاق توافقي تبديل شود.

حق ملاقات

ماده 1174 قانون مدني مي گويد:

«.....هر يك از والدين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد، حق ملاقات طفل را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.»

هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند، يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، به پرداخت جزاي نقدي محكوم مي شود.

مراحل طلاق توافقي در مشهد مطابق با قوانين سال 99

با توجه به درخواست مكرّر كاربران، در اين بخش شما را با مراحل طلاق توافقي بدون وكيل آشنا مي كنم.

مشاوره خانواده اجباري

در طلاق هاي غير توافقي، ارجاع زوجين به داوري است كه در طلاق توافقي اين مرحله حذف شده و به جاي آن زوجين به يكي از مراكز مشاوره خانواده ارجاع داده مي شوند.

البته مطابق ماده 25 قانون حمايت خانواده، زوجين مي توانند خود از ابتدا به اين مراكز مراجعه كنند.

زوجين در اين مرحله بعد از گذراندن دوره هاي مشاوره، گواهي عدم انصراف از طلاق دريافت مي كنند.

تقديم دادخواست

در حال حاضر، هرگاه زن و شوهر تمايل داشته باشند كه به صورت توافقي از هم جدا شوند، بايد يكي عليه ديگري، در گذشته به دادگاه و اكنون به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي دادخواست داده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد.

در ماده 26 قانون حمايت خانواده عنوان شده:

 «در صورتي كه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند.»

تعيين وقت دادرسي

پس از ثبت دادخواست، دادگاه زماني را تعيين مي كند براي حضور زوجين، كه اين تاريخ حضور در (سامانه ثنا) قابل مشاهده خواهد بود.

بدين طريق كه ابتدا از طريق پيامك، صدور ابلاغيه به اطلاع زوجين مي رسد سپس آن ها با مراجعه به سامانه ثنا مي توانند از تاريخ تعيين شده براي رسيدگي مطلع شوند.

(سامانه ثنا؛ سامانه الكترونيكي ابلاغ اوراق قضايي)

حضور در جلسه دادگاه

پس از اينكه زوجين از تاريخ تعيين رسيدگي مطلع شدند، حال بايد در زمان تعيين شده با مدارك مورد نيازشان به همراه وكلاي خود در دادگاه حضور پيدا كنند.

بنده به عنوان يك وكيل طلاق توافقي در مشهد به شما اكيداً توصيه مي كنم، پيش از حضور در جلسه دادگاه حتماً از جلسات مشاوره حقوقي طلاق توافقي استفاده كنيد.

البته كه ما در آسا وكيل همچنان در كنار شما هستيم.

مشاوره در دادگاه

از وظايف مراكز مشاوره خانواده، ارائه مشاوره به زوج هايي است كه تمايل دارند با توافق از يكديگر جدا شوند.

 حال طبق ماده 19 قانون حمايت خانواده، مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي كنند.

 مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند.

سپس دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي كند.

براي مطالعه نسخه كامل اين مقاله به سايت آسا وكيل مراجعه و يا روي عبارت بهترين وكيل طلاق توافقي در مشهد - هزينه، زمان، مراحل - آسا وكيل  كليك كنيد.

منبع: آسا وكيل تيم برگزيده حقوقي در مشهد

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آسا وكيل | ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۲:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |